RYCHLE, PRECIZNĚ A SPOLEHLIVĚ

Pořizování dat do vašeho informačního systému

Potřebujete zapisovat údaje do vašeho informačního systému, ale nemáte komu práci z vlastních zaměstnanců zadat? Nebo by nebyl plně nevyužit jeden nový zaměstnanec? Právě pro tuto situaci nabízíme řešení v podobě našich služeb.

Zpracujeme poskytnuté podklady do tabulek Microsoft Excel. S daty provedeme dle vašeho požadavku výpočty, provázání tabulek, vytvoříme analýzu nebo graf.

Nabídkou je také samotné pořizování dat formou záznamů do IS.

Poskytneme pracovní kapacitu při zpracování inventur záznamem výsledků do informačního systému nebo databáze.