RYCHLE, PRECIZNĚ A SPOLEHLIVĚ

Tvorba tabulek v MS Excel

Pro přesnější a detailnější analýzu dat z informačního systému je možno zvolit dále zpracovat tato data v tabulkovém procesoru, kterým je Microsoft Excel. Díky svým vlastnostem umožňuje získat z velkého množství záznamů konkrétní informace v souhrnech a výpočtech.

Výhodou je možnost grafické úpravy tabulky a vytvoření oblíbených grafů ze získaných dat.

Potřebuje vyhodnotit svá data? Jako je například:

    • analýza prodeje v daném období

    • zákazník s největším obratem

    • nejvíce prodávaný výrobek

    • vyhodnocení zpracované přímo na míru dle požadavků

Z poskytnutých dat vytvoříme tabulku a provedeme požadované výpočty pro konečnou analýzu dat

Součástí může být i grafická podoba výsledné analýzy.

Můžete si nechat zpracovat šablonu tabulky s výpočty, následně si zadáváte data.

Další možností je si nechat pravidelně zpracovávat reporty přímo do nás.