INFORMACE K NABÍZENÝM ÚPRAVÁM

Externí akce

S tímto nástrojem přizpůsobení lze naprogramovat spoustu akcí, které můžete spouštět pomocí automatu nebo jednorázově na tlačítko. Je standardně doplněno na záložce Doplňky v daném přehledu. Lze je naprogramovat na jednotlivé doplnění informací do libovolného pole v jakémkoliv přehledu HeO jako jsou například kmenové karty, přehled s doklady nebo položek dokladů. Slouží i k provádění přepočtů vyhodnocení, generování dokladů nebo podkladů do jiného přehledu dle požadavků zákazníka. Pokud některé počítané sloupce způsobují pomalé načítání přehledu v Heliosu lze vytvořit jednorázový přepočet z dynamického výpočtu do statického pole. Vložení záznamu Nový, Oprava nebo Zrušit v nově vytvořených tabulkách, které jsou zobrazeny přes definovaný přehled.

Uživatelské sloupce

Chybí Vám v nějakém využívaném přehledu editovatelné pole? Toto pole může být zapisovací textové případně číselné. Lze ho vytvořit také ve formátu rozevíracího seznamu, kdy se vybírá předdefinovaná hodnota. Další možnost je takzvané zaškrtávací políčko, tedy bit. V tomto modulu se také vytváří počítané sloupce jako je například sumace hodnot nebo matematické výpočty, dotažení informací z jiného přehledu. Mohou tvořit sloučení textových sloupců. Lze je i naprogramovat jako zobrazení určité hodnoty dle definovaných podmínek. Další možností je vytvoření barvy pro podbarvení řádku nebo políčka případně barvy písma za stanovených podmínek.

Definované přehledy

Přehledy lze vytvořit na míru z výchozích tabulek čili přehledů napříč Heliosem na základě požadavků firmy. Tyto jsou podkladem například k různým vyhodnocením, evidenci CC vozíků, tisk štítků zboží, servisům dodávaného zboží nebo sloučením více tabulek. Pokud nejsou dostačující stávající přehledy, lze založit nové tabulky a k nim přehledy. Doprogramováním externích akcí pro nový záznam, opravu a zrušení lze pak zadávat nové hodnoty do nově vytvořené tabulky. Díky modulu uživatelské soudečky můžeme tyto přehledy zobrazit v hlavní nabídce s přehledy.

Tiskové sestavy

Potřebujete vytvořit nebo upravit tiskové sestavy dle potřeb vaší firmy, jako jsou nabídky, poptávky, faktury, maloobchodní účtenky pro termotiskárny, expediční příkazy, výdejky, průvodky pro výrobu z výrobních příkazů. Tiskové sestavy lze také zhotovit nad vytvořenými definovanými přehledy. Tisková sestava je jedním z konečných výstupů, která se tiskne při vystavování dokladů, faktur, reportů nebo například Dashboard obchodníka. Výstup může být i do standardního PDF formátu používaného také při bezpapírové komunikaci. Vytváření nebo editace stávajících tiskových sestav se provádí v submodulu Heliosu iNuvio nástrojem ReportBuilder.

Importy

Do vytvořených tabulek můžeme načítat data přímo z Excel souboru uloženého do CSV formátu. Tímto způsobem je možno opakovaně hromadně importovat připravené tabulky z Excelu pomocí vytvořeného tlačítka v definovaném přehledu. Importy z Excelu se dají hromadně pořizovat položky skladových dokladů, nabídek, objednávek, expedičních příkazů nebo faktur. Vytvoříte tak podklad použitelný pro celou firmu umístěný v informačním systému Helios iNuvio. Tento přehled lze samozřejmě opět exportovat do Excelu.

Uživatelské editory

Při otevření dokladu například příjemky se zobrazí hlavička dokladu a další záložky jako jsou položky, služby, sumace a slevy, dodatky a externí informace. Definovaný přehled slouží k tomu, aby se mohla nejpoužívanější pole přesunout na hlavní záložku a tím zefektivnit práci. Lze též určit, která políčka budou editovatelná, povinná k vyplnění, viditelná nebo podbarvená.