Zpracování dat

Správa IS Helios

Tvorba tabulek

Pořizování dat

Kontakt

Helios orange

Správa informačního systému Helios Orange

Díky dlouholeté práci v informačním systému Helios Orange, jak z pozice uživatele, tak z pohledu správce IS Helios Orange poskytujeme následující administraci :

Nastavení informačního systému, jeho správa a úpravy dle vašich požadavků.

 • Uspořádání zadávacích polí pomocí modulu uživatelské editory, díky kterému se zefektivní práce s IS. Dostupné nastavení je ve většině přehledů a také v externích akcích.
 • Vytváření uživatelských sloupců
  • doplnění editovatelných polí do přehledů
  • počítané sloupce
 • Tiskové sestavy dle vašich požadavků v editoru Report Builder.
  • úprava stávajících tiskových setav
  • tiskové sestavy na tisk štítků včetně čárových kódů.
  • tiskové sestavy na pokladní účtenky

Uzávěrky skladů, zpracování inventur zanesením výsledků do Helios Orange, vytvoření dokladů inventury, realizace.

Technologické postupy, Skladové karty, Expediční příkazy, Výrobní příkazy, Kapacitní plánování.

Vytvoření, úpravy filtrů v přehledech (příjemky, výdejky, faktury, sklady).

Zadávání vstupních dat, generování a realizace dokladů.