Zpracování dat

Správa IS Helios

Tvorba tabulek

Pořizování dat

Kontakt

Data

Marek - Zpracování dat

RYCHLE

PRECIZNĚ

SPOLEHLIVĚ

VÝHODNĚ

Potřebujete zapisovat údaje do vašeho informačního systému, ale nemáte komu práci z vlastních
zaměstnanců zadat? Nebo by nebyl plně nevyužit jeden nový zaměstnanec? Právě pro tuto situaci nabízíme řešení v podobě našich služeb.

Zpracujeme poskytnuté podklady do tabulek Microsoft Excel. S daty provedeme dle vašeho
požadavku výpočty, provázání tabulek, vytvoříme analýzu nebo graf.

Máme bohaté zkušenosti se správou a editací informačního systému Helios Orange.
Nabídkou je také samotné pořizování záznamů do informačního systému.

Poskytneme pracovní kapacitu při zpracování inventur záznamem výsledků do informačního systému nebo databáze.

Velkou výhodou je možnost využít vzdálené připojení k PC, nebo pomocí RDP připojení přímo na
vzdálenou plochu vašeho serveru, můžeme tato data zpracovávat vzdáleně.

Máte zájem o seriosní spolupráci? Zde jsou kontaktní informace.

Místo sídla Brno.