SPRÁVA A PŘIZPŮSOBENÍ IS HELIOS INUVIO

Používáte informační systém Helios iNuvio a potřebujete radu, pomoc s jeho nastavením nebo jeho úpravu ke svým potřebám? Pak jste na správném místě, jsme tu pro Vás a vaše požadavky.

Máme dlouholeté a bohaté zkušenosti se správou, editací a úpravami v informačním systému Helios Orange a jeho nové zaktualizované verzi Helios iNuvio. Nabídkou je také samotné pořizování záznamů do IS.

Programování a správa databáze IS Helios v Microsoft SQL server Management Studio.

Velkou výhodou je možnost využít vzdálené připojení pomocí RDP klienta v kombinaci s VPN případně OpenVPN na vzdálenou plochu vašeho serveru a spravovat Helios nebo zpracovávat data vzdáleně.

Doplníme, vytvoříme, upravíme dle vašich potřeb pro zefektivnění práce v IS následující:
Helios iNuvio
Externí akce

Externí akce

S tímto nástrojem přizpůsobení můžeme naprogramovat spoustu akcí, které lze spouštět pomocí automatu nebo jednorázově na tlačítko. Je standardně doplněno na záložce Doplňky v daném přehledu.

Uživatelské sloupce

Uživatelské sloupce

Chybí Vám v nějakém využívaném přehledu editovatelné pole. Toto pole múže být zapisovací textové případně číselné. Lze ho vytvořit také ve formátu rozevíracího seznamu, kdy se vybírá předdefinovaná hodnota.

Definované přehledy

Definované přehledy

Přehledy lze vytvořit na míru z výchozích tabulek čili přehledů napříč Heliosem dle potřeb firmy. Tyto jsou podkladem například k různým vyhodnocením, evidenci CC vozíků, tisk štítků zboží nebo sloučením více tabulek.

Tiskové sestavy v ReportBuilder

Tiskové sestavy

Pořebujete vytvořit nebo upravit tiskové sestavy dle potřeb vaší firmy? Tiskové sestavy lze také vytvořit nad vytvořenými definovanýmí přehledy. Tisková sestava je jeden z konečných výstupů, která se tiskne při vystavování dokladů, faktur nebo reportů.

Helios iNuvio importy z Excelu, CSV

Importy

Do vytvořených tabulek lze načítat data přímo z Excel souboru uloženého do CSV formátu. Tímto způsobem lze hromadně importovat připravené tabulky z Excelu pomocí vytvořeného tlačítka v definovaném přehledu.

logo marek-data

MAREK ZPRACOVÁNÍ DAT
Brno

+420 605 988 178
info@marek-data.com

místo působení Brno